Vraag de afvalscan aan Container bestellen is Coppens Bellen! Afvaltransport Opgeruimd staat netjes!

 

Zoals bekend gaan de ontwikkelingen op het gebied van milieu zeer snel.
Bijna iedereen is zich ervan bewust dat de kwaliteit van het milieu zeker zo
belangrijk is als het streven naar welvaart. Coppens Recycling deelt deze
mening en zet zich al zo’n tien jaar in om bij haar klanten op innovatieve wijze
de productie van afval te reduceren, hergebruik te stimuleren en recycling te bevorderen.
Dit doen wij niet alleen nationaal. Ook internationaal bieden wij deze diensten aan.

Thursday the 25th. Intelligence & Design. HostMemo