Vraag de afvalscan aan Container bestellen is Coppens Bellen! Afvaltransport Opgeruimd staat netjes!

Tuinafval en plantsoenafval is organisch afval dat vrijkomt bij onderhouds-- en snoeiwerkzaamheden van openbaar en particulier groen.

Om het organische afval weer een tweede leven te geven als nieuwe toepassing wordt het verkleind tot een fijne fractie.

Het verkleinde organische afval wordt gebruikt in de compostering. Waardoor u het weer als compost kunt gebruiken in uw tuin.

Monday the 26th. Intelligence & Design.