Vraag de afvalscan aan Container bestellen is Coppens Bellen! Afvaltransport Opgeruimd staat netjes!

Steeds meer minerale afvalstoffen, grond, baggerspecie en bouwstoffen worden na bewerking toegepast in de grond-, weg- en waterbouw. Hergebruik vermindert het gebruik van primaire grondstoffen en draagt bij aan het behoud van een gezond milieu.

Monday the 26th. Intelligence & Design.